Ostoskori

Ostoskori

Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.10.2021

Henkilötietorekisteri

Rekisterinpitäjä

MaiUnik Y-tunnus 3207019-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maiju Suominen

maiunik@maiunik.fi

Rekisterin nimi

MaiUnik:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita MaiUnik:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista. Käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

MaiUnik

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

MaiUnik ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

MaiUnik voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

MaiUnik käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan ottamalla yhteyden verkkokaupan ylläpitäjään.